Slovensky Česky English
Prinášame manažérom a majiteľom spoločností aktuálne a prehľadné informácie o stave ich podnikania z ľubovoľného miesta cez internet

Mať kľúčové informácie, v prehľadnej štruktúre a vždy poruke pokladáme za štandardnú výbavu, ktorou by mal disponovať manažér či majiteľ každej spoločnosti, bez ohľadu na jej veľkosť. Ak chcete mať priebežné informácie o hospodárení, prehľad v pohľadávkach, záväzkoch, peňažných tokoch, alebo venujete príliš veľa času tvorbe rôznych pravidelných reportov neváhajte nás kontaktovať, nájdeme pre Vás vhodné riešenie.
Celý proces zberu, spracovania a zobrazenia informácií je možné plne automatizovať, a to bez akýchkoľvek manuálnych úkonov. Oslovte nás a my Vám upravíme informácie do ľubovoľnej štruktúry, a formy, ktorá je pre Vás najvhodnejšia (web, xls).