Slovensky Česky English
Přinášíme pro manažery a majitele společností aktuální a přehledné informace o stave jejich podnikání z libovolného místa přes internet

Mít klíčové informace, v přehledné struktuře a vždy k dispozici pokládáme za standardní výbavu, kterou by měl disponovat manažér nebo majitel každé firmy, bez ohledu na její velikost. Ak chcete mít průběžné informace o hospodaření, přehled v pohledávkách, závazcích, peněžních tocích, nebo věnujete hodně času tvorbě různých pravidelných reportů neváhejte nás kontaktovat, najdeme pro Vás vhodné řešení.

Celý proces zběru, spracování a zobrazení informácí je možné plne automatizovat, a to bez jakýchkoliv manuálních úkonů. Oslovte nás a my Vám upravíme informace do libovolné struktury, a formy, ktorá je pro Vás nejvhodnejší (web, xls).